0 0 0 0 9v2 fritz von graevenitz jungfrau gdk 1943