fritz koelle betender bergmann kunst fur alle 1935